Bounce Rate - גונב לך לקוחות! נובמבר 2009 פרקים במאמר:

עיצוב אתרים שמישים - קבוצות הגולשים

יחסי הניתור של האתר צריכים להבחן לאורן של קבוצות הגלישה השונות.
המהות של התנועה בכל אתר אינטרנט היא הטרוגנית. התנועה מורכבת מסוגים רבים של גולשים, לכל אחד האפיונים שלו, דפוסי הגלישה הייחודיים לו, ורמת התועלת שהוא עשוי להסב לבעל האתר.

כדי לקבל אמדן מדוייק ויעיל על יחסי הניתור יש לבודד את הקבוצות השונות, ולבדוק את הנתון לכל קבוצה בנפרד. ניתן לחלק את קבוצות הגולשים לכל אתר לחמש קבוצות עקריות:

גולשים בתועלת נמוכה:
גולשים אלו מגיעים מלינקים של אתרים שיתופיים, או בעקבות חיפוש תמונות וכד'. אלו גולשים בעלי עניין קטן בתוכן האתר, הם יותר מרחרחים (או במקרה של גולשי חיפוש התמונות – אלו גולשים שבאו לקחת...), משועממים או בעלי עניין וסקרנות קלושים בתוכן האתר. מגולשים אלו ניתן לצפות לאחוזי ניתור גבוהים, לזמן שהות נמוך וכד'.

קשה מאד לגרום לגולשים אלו להשאר יותר זמן, ולהיחשף ליותר עמודים, וגם אין בשביל מה.
גולשים אלו לא יהפכו ללקוחות.

גולשים מאתרים אחרים.
אלו גולשים שהגיעו לאתר בעקבות לחיצה על לינקים לאתר שלך מאתרים אחרים. גולשים אלו כבר יותר ממוקדים מגולשי הקבוצה הראשונה, שכן אנו יודעים שמטרת הגלישה שלהם היא היחשפות לתוכן דומה לתוכן שלנו. עם זאת, גולשים אלו נוטים להשאר זמן קצר ואחוזי הניתור שלהם גבוהים, שכן לא הביעו עניין מפורש בתוכן שלך, אלא עניין כללי בתוכן כמו שלך.
עיצוב אתרים וורדפרס
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר ולשמוע איך עיצוב אתרים ממוקדי משתמש יכול להגדיל את התפוקה.

עיצוב אתרעיצוב אתרים